Kõik uudised Täna lehes

Tõrukese kvartali detailplaneeringust

Põltsamaa Vallavalitsusel on töös laiemat avalikku huvi äratanud Tõrukese kvartali detailplaneering, mis osaliselt jääb Tõrukese parkmetsa alale ja mille eesmärk on luua Põltsamaa valda uusi kvaliteetse elukeskkonnaga kodu rajamise võimalusi. PÕLTSAMAA VALLAVALITSUSE MAJANDUSOSAKOND Andmaks täiendava võimaluse detailplaneeringu protsessi huvilistele planeeringulahenduse osas kaasa rääkida, toimub Tõrukese kvartali detailplaneeringu teine avalik väljapanek perioodil 12.−25.02.2024. 2023. aasta novembrikuus tellis Põltsamaa Vallavalitsus Tõrukese parkmetsa kohta maastikulahenduse eksperth...