Blog

Aktiivne ainetund Pisisaares

Kaks kooli

 

 

Põltsamaa vallas on kokku  7 kooli, neist 3 lasteaed-algkooli, 1 gümnaasium, 1 põhikool ja 2 põhikooli koos lasteaia rühmadega.  Meie lasteaed-algkoolid – Pisisaare ja Aidu on kõige väiksema  laste arvuga, kuid piirkonna jaoks väga olulised, sest lapsed saavad oma kooliteed alustada kahes väikeses hubases koolis. 

 

 

KAARE PÕDER

 

 

Koolipäeva esimese tunni järel teeme virgutusvõimlemist, kus juhendajaks on iga kord üks õpilane. Liitklassi tunnid toimuvad nii, et tunniteemad on sarnased mõlemas õpperühmas. Praktiseerime avastusõpet ja ühtlasi mitme aine lõimimist: keeleõpe, matemaatika, loodusteadused, rahvatants, sport.

Vahetunnid on meil õues, ka talvel, kui ilm vähegi lubab. Õpilastele meeldib aktiivõpe; tihti on õuesõppetunnid, mis toimuvad avastusõppe tunni põhimõttel.

 

Kasutades maksimaalselt Pisisaare tänapäevase spordihoone võimalusi, on lastel alates juba lasteaiarühmast 2 korda nädalas liikumistunnid. Oleme liikuma kutsuvate koolide liikmed, mille kaudu õpetajad on osalenud mitmetel aktiivainetundide koolitustel ja õpilased mängujuhi õppepäevadel.

 

Lapsed tantsutunnis.
Lapsed tantsutunnis.

 

Kõigi vanuserühmade õpilastel on igal koolipäeval üks liikumistund. Et lapsed tunneksid rõõmu liikumisest ja spordist, on erinevad spordialad jagatud kogu õppeaastale. Talvel uisutame Adavere kooli uisurajal, suusatame oma kooli pargis, sügisel ja kevadel saame algteadmisi jalgrattaspordist, koolil on oma jalgrattad. Mängime erinevaid pallimänge. Ka tüdrukud osalevad jalgpallitreeningutes 2 korda nädalas. Spordisaalis teeme tutvust erinevate spordi- ja treeningualadega (nt jumping, ronimissein, ). Enne suvevaheaega õpime ujuma.

Kord nädalas on meil rahvatantsutund (eelmisel aastal osalesime oma rahvatantsurühmaga laulu- ja tantsupeol koos isade ja emadega – pererühmaga).

Õpilastel on võimalus osaleda mitmes erinevas kooli huviringis: robootika -, puutöö- ja  kunstiringis.  Teeme ühiseid õppematku ja väljasõite loodusesse, teatrisse muuseumi ja seda alati kahe kooli õpilaste ja õpetajatega koos. 4. ja 6. klassi lõpuks on meil aktiivne, sportlik ja õpihimuline laps, kes on valmis astuma iseseisvalt uude  suurde kooli. 

 

Kuid seoses Põltsamaa valla haridusvõrgu korrastamise plaaniga  on meie koolide tulevik teadmata.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 26.11.2020