Blog

Kellakeeramine lõpeb 2021. aastal, loodame, et Eesti jääb suveajale.

Ööl vastu pühapäeva keeratakse kellad suveajale. Suveajale minnakse üle ööl vastu pühapäeva, 28. märtsi kell 3, mil kellad keeratakse tunni võrra edasi.

 

Euroopa Parlament, mis asub Strasbourgis, otsustas häältega 410 : 192, et kellakeeramine lõpetatakse 2021. aastal. 

Endiselt jääb liikmesriikidele võimalus ise otsustada, milline neist jääb püsivalt kas suve- või talveaega. Need riigid, kes otsustavad üle minna püsivale suveajale, keeravad kella viimast korda 2021. aasta märtsi viimasel pühapäeval ja talveajale jääjad sama aasta oktoobri viimasel pühapäeval.

Euroopa Parlamendis kehtib nõue, et tõendataks: ühisturu toimimise kaitseks tuleb oma tegevus ajavööndi otsustamisel kooskõlastada. Kui lepinguga kokkuleppele ei jõuta, siis võib Euroopa Komisjoni ettepanek lükata kellakeeramise lõpetamise aasta jooksul edasi.

Eesti läheb SUVEAJALE 28. märtsil kell 03.00

Eesti peab mõistlikuks Euroopa Liidus hooajalised kellakeeramised lõpetada ja kui kokkulepe saavutatakse ja tuleb kinnitada, millised riigid jäävad alaliselt suve- või talveaega, eelistab Eesti koos naaberriikidega jääda suveaega.

 

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 25.03.2021