Blog

Kingi oma vanale autole uus elu

Käes on tänavune romukampaania, mis tähendab, et vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda üle Eesti autoromud tasuta ära.

 

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust.  2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse.  

 

Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi ning linnas hõivavad ära parkimiskohad. Illegaalses jäätmekäitluskohas toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis kujutab endast suurt keskkonnahäiringut, seades ohtu põhjavee ja ohutuse (tulekahjud jms). Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning nõuetele mittevastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu kui ka ohtu inimese tervisele. 

 

Romukampaania käigus koguti 2018. aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal  Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu poolt 2019. aastal kokku 430 sõidukit. BLRT Refonda,  Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki kohta lammutustõendi ning annavad teie autole uue elu. 

 

Lisainfot saab BLRT Refonda 1817,  Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 57877233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 19.11.2020