Blog

Kodanikujulguse aumärgi pälvisid kuus inimest

 

Justiitsminister andis üle kodanikujulguse aumärgid kuuele inimesele, kes on oma vaprate tegudega aidanud peatada kurjategijaid ning aidanud kaasa ühiskonna turvatunde tagamisele ja suurendamisele. Aumärgi sai sel aastal ka Põltsamaa vallas elav Heinar Tolpats.

 

„Igal aastal on kodanikujulguse aumärkide väljaandmine suur au. On märkimisväärne, et meie hulgas leidub inimesi, kes julgevad sekkuda, kui näevad pealt kuritegu või ebaõiglust. Samuti see, et teised inimesed selliseid tegusid märkavad. Sel aastal on mitu aumärgi saajat esitanud kaaskodanikud, mitte ametiasutused. Kurvaks teeb aga, et kangelaslik sekkumine võib maksta inimesele tema elu. Anname kolmandat aastat järjest ühe aumärgi välja postuumselt. Sel aastal andsime postuumselt aumärgi Virgot Rägastikule, kes sekkus vapralt Lihulas suve alguses toimunud traagilistesse sündmustesse ja kaotas selle tõttu oma elu,” ütles justiitsminister Raivo Aeg.


18. mail oli Heinar Tolpats enda kodus Pudiveres, kui kuulis väljas karjumist ja otsustas minna vaatama, mis toimub. Heinar nägi tee peal pikali karjuvat naist, keda puresid neli suurt koera. Heinar haaras esimese puukaika, mis käeulatuses oli, ja tõttas naisele appi ning ajas koerad minema. Kohale  jõudnud kiirabi osutas kannatanule esmaabi. Kiire tegutsemisega päästis Heinar naise elu.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 03.12.2020