Blog

Põltsamaa kultuurikeskuses avati näitus “Toona, 1990–1992”

Näituse autoriks on Martin Parr ja see kujutab 1990. aastaid ehk Balti riike ja Venemaad üleminekuperioodil, näitust saab näha kuni 29. novembrini.

 

 

Aastatel 1990–1992 oli Martin Parr professorina ametis Helsingi Kunsttööstuslikus Ülikoolis (TAIK/ UIAH) Helsingis ja kasutas seda geograafilist asendit stardiplatsina oma arvukateks reisideks Baltikumi ja Venemaale.

 

See toimus just ajal, mil suur Nõukogudemaa lagunes ning kommunismile saabus kiire lõpp. Kuigi neist aegadest on möödunud vähem kui 40 aastat, mõjuvad toonased pildid justkui saadikutena hoopis teistsugusest maailmast ja neid on nüüd huvitav taaskülastada. Siinne kooslus on nende tööde esmakordne eksponeerimine ühise kooslusena Eesti eri paigus.

 

Pildiliselt on siin tegemist erakordselt nn fotograafiliste fotodega, kus klassikalised päevapildilikud väärtused on omal harjumuslikult tähtsal kohal. Rakursside talitsetud „juhuslikkus”, inimesed põgusatel, enesekontrollita silmapilkudel ning fotograafiliselt puhtad, Kodaki või Fuji värvigammad rõhutavad üsna otse, et tegemist ei ole mitte niivõrd n-ö elu enesega kui just eluga fotografeeritud kujul.

 

Vaadeldes Parri suhet kujutatusse, näeme, et fotograafi sekkumisakt või sissetung sellesse maailma on küll otsustavalt agressiivne, ent samas ka valutu ja vaevumärgatav. See ei anna pildistatutele naljalt aega end kaamera juuresolekuga kohandada. Inimesed on tabatud ootamatult, keset seda tuttavat ekstaasi, mis valdab neid ostmise, söömise, kuulamise jm tarbijaliku apluse juures.

 

Pildid Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaast paistavad silma peamiselt nende tarbimisveidrustega, mis siinmail vana hea Inglismaa fotograafile veider ja kummaline tundub. Selleks hilise sotsialismi tarbimismaailma omapäraks on muidugi tühjad letid, lõputud järjekorrad, nõutud pilgud ja hirm millestki ilma jääda.

 

Parr jälgib teraselt toidunõude spetsiifiliselt arhailist, isegi anakronistlikku disaini, veidraid toidukooslusi ja siin maailmas uudsete kiirtoidurestoranide patoloogiliselt ekstaatilist ületähtsustamist. Eestis tehtud piltide hulgas näib kõige emblemaatilisem tühjapilguline kassiir Lasnamäe supermarketis, Leedus hakkavad silma napilt ja arhailiselt, kuid ometi väärikalt pakendatud toidukooslused, Lätist jäävad kõlama Jurmala rannaveidrused ning Venemaalt inimeste omalaadsed suhted nn moodsa toiduga ja nende kummalised parfüümikombed.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 05.11.2020