Blog

Põltsamaa vallavalitsus püstitab Roosisaarele helkuripuu

Jalakäijad on tihti kõige ohustatumad liiklejad ja helkuri kandmine on kõige lihtsam viis end nähtavaks teha. Liiklusseaduse järgi on jalakäijal kohustus pimedal ajal või halva nähtavuse korral kanda helkurit või muud valgusallikat.

 

 

Helkuripuu idee sai alguse 2018. aastal EV 100 kingituste käigus, mil erinevates Eestimaa paikades riputati puudele helkureid. Helkuripuu mõte seisneb selles, et kõik, kellel helkurit vaja, saavad selle sealt kaasa võtta ja need, kellel on helkureid rohkem, saavad sinna juurde riputada. eega toimub helkuri ringlus – kellel üle, see annab, kellel vaja, see võtab.

Põltsamaa linnas on helkuripuu üles seatud Roosisaarele, samuti riputatakse helkurid puudele Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse juures ning valla teistes piirkondades: Lustivere-Sulustvere ristil asuva bussijaama lähedal kergliiklustee ääres, Eskus kooli ja lasteaia hoovis ning bussijaama juures, Pisisaares kooli pargis bussijaama juures, Aidus lasteaed-algkooli piirdeaia küljes, Adavere mõisahoone kõrval  pargiteede ristumiskohas ning Puurmanis kultuurimaja juures/ bussijaama juures/koolimaja juures.

Kutsume üles kõiki inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone riputama helkureid helkuripuudele! Jalakäijad, kellel helkurit ei ole, saavad neist kohtadest endale selle väikese elupäästja tasuta võtta ja end pimedal ajal nähtavaks teha.

Roosisaare helkuripuu on ametlikult avatud esmaspäeval, 9. novembril pärast päikeseloojangut, kell 16.00–17.30 tehakse Roosisaarel teavitustööd helkuri kandmise kohta ja toimub helkurite jagamine. Helkuri kandmise vajalikkusest räägitakse ka koolides ja lasteaedades, esmaspäeva hommikul kontrollitakse helkuri kandmist ja selle puudumisel antakse uus helkur. Vaheajalt tagasi tulles kingiti Pisisaare algkoolis kooli logoga helkur igale õpilasele, nüüd kingib kool oma helkuri ka Aidu lasteaed- algkooli lastele.

Põltsamaa vallavalitsus kutsub üles end helkuriga nähtavaks tegema. Ole hästi nähtav klassikaliselt või loovalt. Valik on Sinu. Vaata infot helkuri olulisuse, kandmise ja enda nähtavaks tegemise kohta kodulehelt https://silmapaistev.mnt.ee

 

*******
Helkur ja helkivad tooted aitavad sul end autojuhtide jaoks nähtavaks muuta!

Kanna sertifitseeritud helkurit! Tasub jälgida, et helkur olgu pigem suurem kui väiksem.

 

Mida vähem teksti sel on, seda suurem on tema tagasipeegelduva pinna ulatus. Kasutuses olev helkur tuleb välja vahetada iga 1–2 aasta järel ning kindlasti siis, kui see on kriibitud või tuhmunud.

Rippuv helkur peab olema kinnitatud nii, et see paistab üleriiete alt välja ja inimene saab vabalt liikuda.

Rullhelkurit on kerge panna ümber käe või jala.

 

Lisaks rippuvale helkurile on olemas enda nähtavaks tegemiseks erinevaid alternatiivsed tooted.

 

Helkivate  toodete alla kuuluvad kõik tooted, mis ei kvalifitseeru sertifitseeritud helkuriks, ent aitavad pimedas nähtavusele kaasa.

Riietele õmmeldud helkurribad üksi ei paku piisavat kaitset. Riided käivad pesus ja pesumasinaga pesemine rikub helkuri kvaliteeti ja lühendab selle eluiga.

 

Kõige parem on ennast nähtavaks teha, kandes helkurit või ohutusvesti, kuid alati on võimalus kasutada lisaks alternatiive.

 

Ennekõike saad ise olla eeskujuks. Hoolitse selle eest, et nii sul endal kui sinu pereliikmetel/sõpradel/lemmikloomadel oleksid helkurid või vähemalt muud helkivad tooted küljes.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 05.11.2020