Blog

Teedeehitusest

Valitsus kinnitas 2021. aasta riigieelarve, mille lisataotlustega saab maanteeamet järgmiseks aastaks 25 miljonit eurot juurde Kärevere-Kardla teelõigu neljarajaliseks ehitamise alustamiseks, kruusateedele mustakatte ehitamiseks ning maanteeprojektide ettevalmistamiseks.

 

TAAVI AUDO
majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
avalike suhete osakonna nõunik

 

 

Lisaks sai majandusministeerium omavalitsuste transiitliikluse ja ettevõtlusega seotud teede parandamise toetamiseks 20 miljonit eurot.

„Majanduslikult keerulisel ajal on oluline jätkata investeeringutega, et turgutada majandust ja tulla sujuvamalt langusest välja. Lähiaastatel jätkuvad investeeringud kõigi kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamiseks ja järgmiste projektide ettevalmistamiseks, et vähendada liiklusõnnetusi meie tihedaima liiklusega teedel,“ selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Järgmise aasta riigieelarvega eraldab valitsus lisanduvalt 10 miljonit eurot, millega algab Kärevere-Kardla teelõigu neljarajaliseks ehitamine. 10 miljoni euro võrra suureneb ka rahastus kruusateedele katete ehitamiseks ning maanteeamet saab projektide ettevalmistamiseks lisaks 5 miljonit eurot.

 

2022. aastaks planeeris valitsus riigi eelarvestrateegias Kärevere-Kardla lõigu ehituseks veel 8 miljonit eurot. 2021. aastal on ehituses 41,4 km neljarajalisi teid, millest 6,7 km avatakse hiljemalt järgmise aasta lõpuks ka liiklusele. Riigiteede teehoiukava 2020–2030 näeb ette, et Tallinnast Tartu ja Pärnu suunalon kavas ehitada neljarajalised maanteed valmis 2030. aastaks. Riigiteede teehoiukava uuendatakse igal aastal, et viia teede arendamise plaan kooskõlla riigi uuendatud eelarvestrateegiaga, uuenenud 2020–2030 aastate teehoiukava valmib selle aasta lõpuks.

 

2021. aasta tähtsamad riigimaanteede ehitusobjektid:
* Tallinna-Tartu maantee Võõbu-Mäo neljarajaline tee;
* Tallinna-Tartu maantee Kärevere-Kardla neljarajaline tee;
* Tallinna ringtee Kanama-Valingu neljarajaline tee;
* Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel Tiskre ristmiku ja Tabasalu mäe vaheline neljarajaline tee;
* Narva maantee Väo sõlm;
* Sillamäel Pavlovi tänava ja Viivikonna maantee eritasandiline ristmik;
* Saue ja Topi sõlme ühendustee.

Peale riigiteede arendamiseks juurde antud 25 miljoni euro otsustas valitsus eraldada 20 miljonit eurot kohalike omavalitsuste teede juhtumipõhiseks toetuseks, millega saavad KOV-id parandada teelõike, mida läbib tavapärasest rohkem kaubavedu või tee on seotud ettevõtlusega.

“Palusin omavalitsustel luua enne riigieelarve kõnelusi ülevaate, kui palju lisaraha on endiselt vaja, et ettevõtluse ja kaubaveoga teed korda teha. Eelkõige selleks, et luua paremad tingimused ettevõtluseks ning samal ajal pakkuda kohalikele elanikele kvaliteetsemaid teid. Lisarahastusega saame väga paljud nendest teedest loodetavasti juba järgmise aasta lõpuks korda,“ lausus Aas. 

 

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 15.10.2020