Blog

Villu Kõve ja Mairo Link. Foto Silver Gutmann.

Töövarjupäev tippjuhi seltsis on silmiavav

Erakonna esinaine ja riigikohtu esimees – ametid, millega tutvumine on tõeline elamus

 

ELIISE KUUS

 

Põltsamaa ühisgümnaasiumi noored Eliise Kuus ja Mairo Link osalesid Junior Achievement Alumni Eesti korraldatud konkursil Töövarjupäeva Kroon 2020. See töövarjutamise programm hõlmas endas tipp-poliitikuid, juhte ja elualade absoluutseid professionaale. Üle Eesti valiti varjutatavatele õpilased välja konkursi kaudu. Põltsamaa ühisgümnaasiumist osutusid valituks kaks noort, suisa ühest ja samast klassist.

 

 

Eliise Kuus sai võimaluse töövarjupäevale minna riigikokku, Reformierakonna esinaise Kaja Kallase juurde. 

Ellise Kuus ja Kaja Kallas. Foto Sten Laansoo.
Ellise Kuus ja Kaja Kallas. Foto Sten Laansoo.

 

Kaja Kallas on minu üks suurimaid eeskujusid nii inimese kui ka poliitikuna. Teadsin kohe, et sellise unistuse potentsiaalsest täitumisest tuleb kinni haarata. Kui sain jaatava vastusega e-kirja, ei tahtnud rõõmupisarad voolamist mitte sugugi lõpetada. 

 

Päev algas Reformierakonna fraktsiooni koosolekuga. Kaja Kallas juhatas koosolekut väga osavalt, hoolimata tõsiasjast, et osa liikmeid istus temaga koos laua taga, mõned viibisid kodus ja osalesid videosilla või sõnumite vahendusel. Järgmiseks toimus riigikogu istung, mille jälgimine saalist on kardinaalselt teistsugune võrreldes otseülekandega, sest näha on ka erinevaid emotsioone, mis muidu videosse ei jää. 

 

Koos Kaja Kallasega käisime ka lõunal, meie jutuajamised olid kõik hästi meeldivad, jutt jooksis loomulikult ning ladusalt, arutelud olid põnevad. Näiteks rääkisime noorte suhetest Eesti poliitikaga ning sain sellel teemal ka omast käest näiteid tuua. 

 

Päeva üks erilisemaid tegevusi oli osalemine põhiseaduskomisjoni istungil, mis toimus riigikogu konverentsisaalis. Eelnõu, mida käsitleti, oli välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus. Enne sinna minekut andis Kaja Kallas mulle võimaluse lugeda läbi eelnõu ja teemaga seotud tekste. Enda sellega kurssi viimine tagas mulle asjast palju parema arusaamise, seda nii juriidilise kui ka üldise sisu poolest . 

 

Kaja Kallas teeb ka soovi korral huvilistele põnevaid ja faktiküllaseid riigikogu tuure. Päev lõppeski sellega, et koos vahva grupiga käisime valges saalis, riigikogu saalis, Reformierakonna fraktsioonis ja uurisime riigikogu ehitise maketti. 

 

Emotsiooniderohke päeva lõpp oli väga südamlik, vestlesime veel teemadel, mis meile mõlemale korda lähevad. Kaja Kallas kinkis mulle oma raamatu “MEP: 4 aastat Euroopa Parlamendis” ja armsa kruusi. Raamatut asusin ma kodus muidugi otsekohe lugema. 

 

See päev tõestas mulle veel kord, et minu eeskujuks on õige inimene. Headus, empaatiavõime, sihikindlus, soojus ja mõistlikkus – need on vaid mõned Kaja Kallase iseloomujooned paljudest, mida tasub väga hinnata. Kõik peaksid teadma ja meeles pidama, et poliitikute töö ja sellega seonduv pole sugugi kergete killast. Õnneks on meil palju saadikuid, kes teevad oma tööd kirega ja väga hästi, hoolimata katsumustest. 

 

Olen töövarjupäeva võimaluse eest ütlemata tänulik ja tean, et see päev andis mulle fantastilise kogemuse ühes teadmistega. Unistused on loodud täituma.

 

 

Mairo Link läks töövarjupäevale riigikohtu esimehe Villu Kõve juurde.

Mairo oli jaatavat e-kirja saades väga õnnelik ja andis kohe lähedastele teada, et osutus väljavalituks. Ta tundis aupaklikkust, et saab sellisel tasemel inimese juurde töövarjuks minna, kuid kartis, et teeb end narriks. Seda loomulikult ei juhtunud. Noormehe hirm mornide ja puurivate pilkudega tõsiste nn robotinimeste ees riigikohtus sai ümber lükatud. Õigusteaduste alal töötamine ei pea olema kuiv ja mõttetu, kui ise õigel hetkel osata asju mitte liiga tõsiselt võtta. Vastupidiselt Mairo arvatule tehti palju nalja ning hoolimata tõsisest tööst hoiti positiivset ja lustlikku joont. Samuti oli kogu kollektiiv väga ühtehoidev ja sõbralik. 

 

Hommik algas kiire, umbes 10-minutilise vestlusega Villu Kõve ja Mairo vahel ning kohe liiguti päeva esimesele koosolekule. Tegemist oli juhtkonna nõupidamisega, kus keskenduti logistilisele poolele, üldisele infole ja arutleti ministeeriumidega suhtlemise üle. Järgmine koosolek toimus koos riigikohtu pressiesindajaga, fookus oli suunatud kaasustele ja nende esitlemisele meedias: räägiti, mis muljet ja kuvandit need loovad. 

 

Mairo sai samuti lõunatada koos varjutatavaga ning samal ajal jutustada põnevatel ja kaasahaaravatel teemadel. Räägiti poliitikast, juurast ja Mairo enda huvidest ning tegemistest. Sellised vestlused annavad päevale lisandväärtust. 

 

Kell kaks avanes Mairol erakordne võimalus osaleda erikogul, mis riigikohtus on haruldane juhus. Erikogu näol on tegemist kahe kolleegiumi vahelise vaidlusega, mille käigus arutletakse mõne raskema kaasuse üle, esitades erinevaid seisukohti. Kui konsensust on tähtsatel teemadel raske leida, tuleb appi erikogu. Mairo tundis suurt põnevust, et töövarjuks olemise ajal näeb ta ka ametiga kaasnevat ülesannet, mis pole igapäevaste killast.

 

Noormees oli tänulik ja õnnelik võimaluse üle Villu Kõvega päeva vältel suhelda ning uut infot omandada. Näiteks peaks hea jurist oskama palju keeli: inglise, vene, saksa, prantsuse ja eesti keel tulevad vägagi kasuks. Villu Kõve kinkis noormehele mõned meened, nt sai ta endale isikliku põhiseaduse. See žest oli väga uhke ja sümboolne.

 

Mairolt töövarjupäeva mõju kohta uurides sain teada, et riigikohtuniku tööle eelistaks ta isiklikus plaanis ilmselt prokuröri oma, kuid iial ei saa öelda iial ning elu toob ikka seda, mida peab. Kindlus, et ta just õigusteaduste valdkonnas tulevikus töötada soovib, jäi alles ja tugevnes veelgi. Ootused olid Mairol päeva suhtes väga kõrged ja tema suureks rõõmuks said need kõik ületatud. 

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 03.12.2020