Blog

Esku koolimajale paistab päikesekiir

 

Kui hoone jääb tegevusetult seisma, tähendab see varem või hiljem selle surma. Esku koolimajas õppetegevuse lõppemine võib aga tähendada siin uue eluetapi algust.

 

RAIMO METSAMÄRT

Raimo@pvs.ee

 

 

Põltsamaa vallavanem ja volikogu liikmeid said nädalavahetusel kokku Esku külaseltsi algatusrühma liikmetega (Eve Miljand, Hille Uus, Mare Maileht, Merli Sild) ja Võisiku – Kundrussaare Küla seltsi liikme Mercedes Merimaaga, et vaagida, millist kasutust võiks koolimaja edaspidi leida.

„Hästi korraldatud, mõnus ja konstruktiivne mõttevahetus,“ nentis Andres Vään välistingimustes toimunud kokkusaamise kohta.

Tema sõnul on Esku koolihoonele uue kasutusfunktsiooni leidmine väga vajalik, sestap on ettepanek koondada külaseltsi ja kogu lähipiirkonna tegevus siia hoonesse väga tervitatav.

 

„Meie mõtteks oleks kasutada koolimaja edaspidi multifunktsionaalse hoonena ehk edaspidi võiks siin asuda nii päeva- ja tegevuskeskus kui ka lugemistuba koos avaliku interneti toaga, kus oleks meeldivat ja arendavat tegevust nii eakatele, lastele kui peredele,“ sõnas külaseltsi liige Merilin Sild.

Tema sõnul Esku piirkonnas noori on, järjest enam tuleb neid juurde ka lähipiirkonna taludesse. Esku, Rõstla, Annamõisa või Võisiku piirkonnast oleks seetõttu sadadel inimestel tegevuskeskusesse asja.

Päevakeskus eakatele  võimaldab arendada erinevaid teenuseid ja huvitegevusi ning pakub toitlustamise võimalust (näiteks pakub võimaluse või soovi korral toidu koju viimist jm teenuseid).

 

Tegevuskeskus –  see võimaldab korraldada avalikke üritusi, huviringide tegevusi jne. Tegevuskeskuse juurde kuulub kindlasti aja- ja kultuuriloo tuba, et väärtustada ja tutvustada piirkonna kultuurilugu. Selleks on vaja  piirkonna aja- ja kultuurilugu tutvustava pärandi kogumist ning näituste jm teemasündmuste korraldamist jne.

 

Kõik, kellel on ettepanekuid, arvamusi ja häid ideid Esku koolihoone kasutamisotstarbe leidmiseks, andku palun sellest teada meiliaadressil merlisild@gmail.com või helistage telefonil 515 7147.

 

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 10.12.2020