Blog

Kalev Kiviste erakogu, fotograaf C. Sarap.

Põltsamaa vanadel fotodel: Paala veski

 

Varasemates Põltsamaa lugudes on juttu olnud, et siin kandis oli terve rida veskeid. Täna siis teeme juttu veskiomaniku Parvei naabrist ja konkurendist – Paala veskist.

 

ANNE ÜTT

 

Jahu- ja lauatööstus Paala asutati 1928. a ja tehti endisesse Uue-Põltsamaa mõisa karjalauta, mille eest ettevõtjad tasusid riigile 3000 krooni. Asutajateks olid Oskar Sild, Jaan Praks ja Jakob Grauen täisühinguna.

Sama aasta ajalehest Sakala on lugeda:

“Wilja- kui ka rahwarikas Põltsamaa ümbruskond tunneb juba kauemat aega puudust ajanõuetele wastawa jahu- ja saeweski järele. Olgugi, et ümbruskonnas arwu järele weskitest puudust pole, iseäranis wesiweskitest, on need siiski niiwõrd puudulikud oma sisseseadete poolest, et ümbruskonna rahwa nõudeid kaugeltki ei rahulda …

Nüüd on ettevõtja hr Praks koos hr Graueniga Põltsamaa linnawalitsuselt tööstuskrundi ühes hoonetega ostnud, kuhu kõigi wiimase aja nõuetele wastaw jahu- ja saeweski sisse seatakse. “

Jahuveski turustas oma püüli ja mannat üle Eesti, eriti aga Tallinnas, kus Paala saadustel oli hea maine.

Saeveskis valmistati igasuguseid palke, planke ning laudu lihtsamast kuni kõige parema höövellauani.

Foto Eesti Rahva Muuseum, fotograaf teadmata.
Foto Eesti Rahva Muuseum, fotograaf teadmata.

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 04.03.2021