Blog

Eesti Rahva Muuseum, fotograaf teadmata

Põltsamaa vanadel fotodel: Tegemist on majadega enne Väikest silda suunaga Kaubasaare poole.

Seekord on fotol ehk veidi raskemini tuntav asukoht. Tegemist on majadega enne Väikest silda suunaga Kaubasaare poole. Vasakpoolne kahekordne valge maja asus Jõgeva mnt ja Allika tänava nurgal (praegu on seal küüditatute mälestusmärk) ning kuulus Umbusist Välba talust Mihkel Mihkli p Jürmannile (1850–1935).

 

ANNE ÜTT

 

Mihkel jättis Välba talu Umbusis poeg Mihklile ning ise elatus kinnisvaradest Põltsamaal ning pidas ka mingi aeg talurahvapoodi. Samas asus tal veel teinegi maja, mis jäi Allika tn äärde. Ta isa, ka Mihkel, oli Kamaris Präga talu rentnik.

Selles majas Väikse silla juures olid aja jooksul mitmed poed ja väikeettevõtted. Näit Voldi ja Liimeri pagariärid. Pärast neid seadis seal 1926. aastal oma äri sisse Theodor Jürgenson. Ajalehes Põltsamaa Teatajas laskis ta ära trükkida korraliku reklaami:

„Teatan oma auwäärt kaubatarwitajatele, et olen oma

pagariäri ülewiinud

awaramasse ruumi ,mille tõttu mul wõimalik on omast ärist

suuremas wäljawalikus
pakkuda kõiki minu erialla kuuluwaid aineid.
Loodan äri wanu ja ka uusi sõpru kõigiti rahuldada wõima.

Th. Jürgenson
Põltsamaal, Jõgewa mnt 7”

 

Veel tegutses selles majas erinevatel aegadel mitu kauplust, nagu Siimeri riide- ja segakauplus. Kui perek Siimerid kolisid üle tee Lindpere majja, asus nendes ruumides tegutsema Volter oma pudupoega. Foto on tehtud just tema ajal, seda kinnitab poesilt ukse kohal.

Madal maja Väikse silla juures kuulus kunagi Uue-Põltsamaa mõisale, tol ajal Põltsamaa Majandusühingule. Aastaid elas seal postkontori majas äri pidanud kaupmees Elias Brisk.

Fotol paremal on aga kindlasti juba tuttav maja. Selles hoones oli pikalt restoran- hotell Eeriku, aga ka üsna mitmeid kauplusi. 1920. aastatel võis sealt leida K. Rammole kuuluva toiduainetekaupluse, Th. Jürgensoni pagariäri. Neil aastatel tegutses majas ka A. Siimeri riide- ja segakauplus. 1930. aastatel ootasid ostjaid Kalmu toiduainetekauplus, aga ka jalgrataste ja õmblusmasinate äri Mars.

 

Pajusi maantee poolses otsas paiknesid Aleksander Reise korter ja lihakarn. 1930. aastatel pidas valmisriiete- ja pesukauplust Dvoira Slavitsky ja tema poe silt on bussi tagant ka osaliselt näha. Enne sõda oli notar E. Lindpere majas pr Linda Potteri puusärgiäri. Põltsamaa kandis teati teda ka kui kõige suuremat jäätisepakkujat. Kuna see oli rohkem suvine töö, siis koos tislerist abikaasaga lõidki nad lisaks ka puusärgitöökoja.

 

Suur maja mahutas palju. Teada on, et majas oli veel autobussiliinide pidaja R. Viikmann, samuti Johannes Terase plekitöökoda. Viimane valmistas ka jäätisnõud pr Potterile. Lisaks jäi uhkes hoones ruumi nii mõnelegi korterile. 1937. aasta elanike nimekirjas on veel mitmete eeltoodute nimedele lisaks taksojuht Aleksander Must, Ants Kiilaspea jt.

 

Kõik kolm maja hävisid 1944. septembris. Taastati vaid Eduard Lindpere maja, mis läks Põltsamaa Majandusühingule.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 12.11.2020