Blog

Fotograaf teadmata. Foto Eesti Rahva Muuseumist.

Põltsamaa vanadel fotodel: 1932. aastal Karl August Jürmanni kaupluses

See vahva foto on tehtud 1932. aastal Karl August Jürmanni kaupluses, majas, mida teame endise Paala kaupluse hoonena. Karl Jürmanni teame eelkõige Põltsamaa tuntud kaupmehena, kuid ka alevivanemana, agara seltskonnategelasena.

 

ANNE ÜTT

 

Ta oli Põltsamaa möldri Rein Jürmanni peres seitsmes laps, sündis Põltsamaal 1873. aastal. Lõpetas Põltsamaa Elementaarkooli, õppis aastatel 1888–1892 Eesti Aleksandrikoolis
ning siis algas tema kaupmeheelu. Visa töömehena suutis Karl leida aega kaasalöömiseks Põltsamaa Vabatahtliku Tuletõrje ühingus, mille peameheks ta ka päris pikalt oli. Aastatel 1904–1917 tegutses Karl alevivanemana, hiljem osales linna volikogu töös.

1937. aasta 22. oktoobri ajaleht Maa Hääl kirjutab poepidajast nii:

“Karl Jürmann – noore südamega 60-aastane ärimees, evib suuremaid ja täiuslikumaid kauplusi Jõgeval, Põltsamaal, Jõhvis. Tubli pritsimees, kustutab alati igasugu tuld.”

Kaubandusega tegutses ta koos oma vendade Paul Rudolfi ja Hans Adolfiga juba 20. saj algusest peale ühisfirmas Vennad Jürmannid. Esimene Karli oma kauplus asus Vana-Põltsamaa mõisa veski kõrvalhoones, mis asus Suure silla nurga juures. 1930. aastate alguses läks kaupmees Erich Leihberg oma äriga pankrotti ning tema poe ruumidesse rajas Karl Jürmann oma suurepärase kaupluse. Nagu juuresolevalt fotolt näha, siis kaupa jagus, riiulid lausa lookas. Küllap tuli ka korralik tulu.

Karl Jürmann tuli 1940. a vabariigi aastapäeva eel välja sellise mõttega, mis avaldati ka ajalehes Sakala:

“Suurem hulk tuntumaid Põltsamaa linnaärimehi otsustas loobuda senini harjumuseks kujunenud äride waateakende dekoreerimisest wabariigi aastapäewaks, et akende ilustamise pääle kulutatud summadest toetada linna puudustkannatawaid kodanikke. Selle meeldiwa ja tänuliku mõtte algatas Põltsamaal K. Jürmann.”

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 08.10.2020