Blog

Põltsamaa vanadel fotodel: Haridusseltsi Kungla moetantsukursusest osavõtjad Annikvere küla Kuppari talu saalis 1936. aastal. 

 

Annikveres, Põltsamaa linna külje all, kujunes kooskäimise kohaks Kuppari talu.

 

ANNE ÜTT

 

Peremees Hans Kulp oli noorukina õppinud rauatööd Rõika peeglivabriku sepa juures ja hiljem oli olnud veel tislermeistri käealune. Tegi ise valmis kõik talutarvilise: toolid-kapid ja suuretoa sohva, söögilauast rääkimata. Tema talvine sõidusaan tunnistati näitusel koguni auraha vääriliseks.

H. Kulp laskis teha isaaegsele puumajale telliskividest juurdeehituse. Peale I maailmasõda sai talgu korras saalitaoline tellisehoone endale põranda ja ruumi teise otsa lavagi. Õuepealne oli nii suur, et seal hakati n-ö vollepalli mängima. Selleks seadsid mehed postid püsti, naised keerutasid jämeda linase nööri ja selle külge sõlmisid võrgu. 

Saalis aga tehti tantsuõhtuid ja mängiti näitemänge. 1926. aastal jõuti ka haridusseltsi Kungla loomiseni.

Nüüd saadi ametlikult pileteid müüa ja peremehele saali eest väikest üürigi maksta. Peretütar Renate oli hea nooditundja ja klaveri peale osav ning tema hakkas juhatama laulukoori.

Külarätsep Ants Jaanus oli ka üsna musikaalne mees, kes muretses endale lõõtspilli ja hakkas pidudel tantsuks mängima.

Kupparile tuldi laulma, tantsima, näitemängu tegema, kursustele, sportima nii lähedalt kui kaugemalt.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 04.03.2021