Blog

Foto Raimo Metsamärt.

Muusikakool saab uue kodu

 

Muusikakooli hoonet Põltsamaal teab vist küll enamik inimesi, ka need, kel pillimänguõppega kokkupuudet ei ole olnud. Pargi veerel asuv eakas hoone, mis väga paljudelt vanadelt fotodeltki vastu vaatab, jääb veel sel aastal vaikseks – laste rõõmsad hõiked ja erinevate pillide hääled hakkavad kostma peagi hoopis Lille tänavalt.

 

RAIMO METSAMÄRT
Raimo@pvs.ee

 

„ Ma ei nimetaks Lossi tn 7 olukorda päris nukraks, on ju kool oluline keskkond lastele ja personalile. Küll aga vajanuks olemas olev hoone samuti põhjalikke investeeringuid, kuid sellele poleks olnud riiklikke meetmeid ehk kõik kulud jäänuks omanike kanda. Olukorra tegi keeruliseks ka see, et vallale kuulub vaid 7/15 murdosa kinnistust ja ülejäänud on eraomandis. Kaasomanikuga ei ole olnud lihtne koostööd teha ja ühisosade korrastamine on olnud problemaatiline (kulud peaksid olema vastavalt jagatud),“ sõnab valla majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi.

 

Tema sõnul on probleeme veel, olukorra teeb keerulisemaks seegi, et tegemist on muinsuskaitse all oleva hoonega, mis teeb ehitusmaksumuse mõnevõrra kulukamaks (materjalid, ehitustehnikad, järelevalve, projektid jne).

„Valminud on ka Liivimaa Lossid OÜ koostatud ekspertiis „Põltsamaa linna Lossi tn 7 (ehitismälestis nr 24005) ehitustehniline ekspertiis“ (edastati meile eelmise nädala lõpus ülevaatamiseks/kontrollimiseks). Ekspertiisi koostanud ehitusinseneri arvamus toetab mõtet, et muusikakoolile oleks õige välja ehitada uued, ajakohased ruumid, näiteks Lille tänava koolimaja juures“.

Ekspertiis sisaldas arhitektuuriväärtuslikke tarindeid ja detaile, ehitustarindite kirjeldust ja seisundit, ehitustehnilist seisundit, hinnanguid ning järeldusi.

 

Uuel hankel osales kolm ehitusettevõtet
„Esialgu korraldati läbirääkimistega hange, kuid mitmete ebakõlade pärast otsustati leping kokkuleppeliselt lõpetada. Kuna alguses oli teada, et vahendid on olemas vaid katuse vahetuseks, tuletõkkesektsioonide moodustamiseks ja varuväljapääsude tegemiseks, siis ülejäänud ehitustööd pidid selguma sellest, kas me saame toetust CO2 meetmest. Õnneks õnnestus meil see toetus saada, aga läbirääkimistel tekkisid mitmed ebakõlad lisanduvate tööde kohta,“ sõnab valla majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi.

Uuel hankel osales kolm ehitusettevõtet, kellest soodsaima pakkumise tegi 3seltsimeest OÜ. Tööde maksumus on ca 700 000 eurot, millest CO2 meetme ja COVID-toetuse osa on ca 410 000 ning valla osalus 290 000 eurot. „Tunnustust väärivad meie arengu- ja planeerimisosakonna teenistujad, kes andsid väga suure panuse nende toimingute tegemisel (toetuse taotlused, hanked, läbirääkimised jne).“

Foto Raimo Metsamärt.
Foto Raimo Metsamärt.

Ruumi tuleb juurde
Praegu on muusikakoolil pinda veidi alla 600 ruutmeetri. Pärast Lille tn 4/2 õppehoone ümberehitustöid jääks muusikakooli kasutusse üle 700 ruutmeetri. Planeeritu järgi oleks Lille tn 2/4 õppehoone nii gümnaasiumi kui ka muusikakooli kasutuses ehk esimest korrust kasutaks kool, teine ning kolmas korrus jääks muusikaliseks hariduseks.

„Tänu ümberehitusele on juurdepääs ja parkimine parem, hoones on rohkem ruumi, paraneb sisekliima (ventilatsioon, küte, valgustus), õpilased ei pea kahe hoone vahel edasi-tagasi liikuma, samuti peab ehituse käik tagama ka vajaliku akustika ja helipidavuse. Kui see saavutatakse nõuetekohaselt, siis ka see on parem olemasolevast,“ sõnab Mark Liivamägi.

Tema sõnul on selle töö juures keerulisemateks väljakutseteks asutustevaheline ristkasutus ja omavaheline koostöö, muudatustega kohanemine ja kõiki osapooli rahuldavate ja mõistlike soovide leidmine, saavutamaks soovitud ehitustulemust.

„Kellegi tingimused ei tohi halveneda, kindlasti püüame probleemid üheskoos lahendada just selliselt, et need tingimused paraneksid iga osapoole jaoks. Ehitusprotsessi on kaasatud nii Põltsamaa ühisgümnaasiumi kui ka Põltsamaa muusikakooli personal ja nende juhid, kes on ehitustööde lõppemiseni pidevalt infoväljas ning osalevad ehituskoosolekutel,“ sõnab Mark Liivamägi.

Muusikakool Lille tänaval peab valmima selle aasta …..

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 18.03.2021