Blog

Põltsamaa valla tunnustusesaajad ühispildil. Foto Raimo Metsamärt.

JAEK tunnustas edulugude parimaid

 

10. novembril 2020 tunnustas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus  haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” üle-eestilisel edulugude konkursil osalenud koole.

 

RAIMO METSAMÄRT

Raimo@pvs.ee

 

Kevadel kuulutati välja edulugude konkurss „Õppimine on põnev“.  On tore, et meie maakonnast osales 10 lugu, millest osa valiti välja ka vabariiklikule konkursile,“ sõnas JAEK-i juhataja Maimu Kelder tunnustusüritusel PÜGis. 

 

Kategoorias „Ettevõtlik haridustegu“ pälvis 1. koha Põltsamaa ühisgümnaasiumi edulugu “TPN ja Helena Nõmmik.”

Pildil Helena Nõmmik, TPNi särtsakas juhendaja. Foto raimo Metsamärt.

 

Ettevõtlikkuse arendamiseks tuleb anda võimalusi juba väikelapse east alates. Üheks võimaluseks nägi kooli huvijuht Helena Nõmmik, et tuleb luua õpilaskogu ka nooremas kooliastmes. Nii vastaski tema üleskutsele 25 4.-5. klassi noort, kes tahtsid sõna sekka öelda koolielu huvitavamaks muutmisel, ja nii loodi koolis ka nooremale astmele õpilaskogu TPN ehk Tegusad Põltsamaa Noored.

 

Eeskuju näitab tulevikku

„Grupi ideoloogia on: eeskuju näitab tulevikku ehk siis noorte ettevõtlikkus ja eneseareng kooli ürituste korraldamisega ning  meeskonnatöö näitavad eeskuju kõikidele kaasõpilastele. TPNi tegevuste ja kogemuste kaudu õpivad noored vastutust, eneseväljendust, läbirääkimisoskust, koostööd, mida  tehakse ka ettevõtetega,“ selgitab Helena Nõmmik. 

 

Ka läbikukkumised näitavad eeskuju –  kuidas tulla toime eneseanalüüsiga. Helena sõnul ei ole eeskujulik noor  tänapäeval see, kes on n-ö perfektne, vaid see, kes ka ebaõnnestub, aga oskab kogemusi analüüsida,
õppida vigadest ja endasse vaadata.

„Minu meelest on see parim eeskuju, kui inimene julgeb vastutada ja tunnistada nii endale kui ka teistele nii ebaedu kui ka õnnestumisi. Eeskujusid on vaja, et noored õpiksid noortelt,“ arvab Helena.PÜGis just selline ettevõtlike noorte seltskond tegutsebki, kokku on neid 30. Kohtutakse teisipäeviti ja neljapäeviti, arutatakse koolielu puudutavaid teemasid, tehakse inspiratsiooni-ja enesearengukoosolekuid. Teisisõnu on see mõeldud neile noortele, kes tahavad teada saada
rohkem: kes nad on ja mis neis peitub ja kuidas oma mõtteid teostada.

 

„Juhendajana annan pidevalt neile tagasisidet ja peegeldan nende meeskonnatööoskust – pärast igat tegevust toimuvad arutelud ja analüüsid.“

Helena sõnul on  popimateks  üritusteks n-ö  TPNi ülikoolid, kus huvitavad inimesed räägivad, kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad on, ja nende kõne sisaldab ka meeskonnatööoskust ja enesearengut. 

 

Edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!“ korraldab haridusprogramm Ettevõtlik Kool alates 2008. aastast. Edulugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda õppetöö käigus teha.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 19.11.2020