Blog

Foto: Kristi Sepri

AITA MÄRGATA TUBLISID ISASID!

Isadepäeva eel kutsub sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK)  esitama kandidaate Jõgeva maakonna aasta isa aunimetusele. Tunnustus antakse välja esmakordselt.

 

Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust ning mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta isa konkursile esitatakse isa, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on  eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Jõgeva maakonna elanik.

Kandidaate tunnustamiseks võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 2. november.

Aasta isa statuut ja taotluse vorm on kättesaadavad JAEKi kodulehel.  Digitaalselt  allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Jõgeva maakonna aasta isa” postiaadressil Aia tn 1, Jõgeva linn 48306.

Aasta isa aunimetuse otsustab JAEKi nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgeva maakonna omavalitsuste esindajad.

 

 

Põltsamaa Valla Sõnumid 22.10.2020